3Fish

Úvodná strana » Kemping, outdoor » Variče a ohrievače

MEVA Varič jednohorákový SOLO

Kempingový varič s jemnou reguláciou horenia

Varič ocenia všetci outdoor nadšenci, rybári, polovníci... Varič určený pre turistické účely k prevádzke vo vonkajšom prostredí, ale i v rekreačných chatách, karavanoch a záhradných domčekoch k tepelnej príprave pokrmov. Technické parametre: Zdroj: 2 kg LPG flaša LA2 (s tlakom max. 1,7 MPa) plněná PB zmesou A1 alebo B Účinnosť: min. 58 % Výkon: 1,2 kW Spotreba: 100 g/h Max. povolené zaťaženie: 7kg Hmotnosť bez plynovej flaše: 0,8kg Rozmer: 150x110x150 mm Bezpečnosť: - Varič smie obsluhovať len dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohoto návodu! Pri prevádzke variča musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarne bezpečnostné predpisy! - Obsluha variča nesmie byť v žiadnom prípade zverovaná deťom! - Varič musí byť uložený mimo dosahu detí! - Nepoužívajte varič, ktorý by mal poškodené alebo opotrebované tesnenia! - Nepoužívajte varič, pokiaľ je netesný, poškodený alebo pokiaľ pracuje nesprávne! - Ak je Váš spotrebič nie je tesný ( zápach plynu ), okamžite ho preneste do vonkajšieho prostredia, do miesta bez otvoreného ohňa s dobrým vetraním, kde je možné zistiť a zastaviť tento únik. Ak chcete prevádzať kontrolu úniku ( tesnosti ) Vášho spotrebiča, prevádzajte to vo vonkajšom prostredí .Nezaisťujte úniky otvoreným ohňom , použite penotvorný roztok! - Prístupné časti variča (zavetrávacia platňa) sú pri prevádzke a bezprostredne po ňom veľmi horúce! Zabráňte prístupu malých detí k spotrebiču ! - Pri prevádzke je nutné varič umiestniť na nehorľavú podložku a mať ho pod dohľadom! - Z hľadiska požiarnej bezpečnosti musí byť varič umiestnený najmenej 500 mm od horľavých materiálov! - Kontrolu tesnosti prevádzajte v dobre vetranej miestnosti, popr. vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb. - Výmenu tlakovej LPG fľaše prevádzajte vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb. - Povrchová teplota LPG fľaše nesmie prekročiť 40 °C ! - Je zakázaný akýkoľvek priamy ohrev tlakovej fľaše s LPG pre zvýšenie odparovacej mohutnosti kvapalného plynu. - Po pripojení variča k LPG fľaši sa vyvarujte nakláňaniu, obracaniu a inej manipulácii s LPG fľašou, ktorá by mala za následok natečenie tekutej PB zmesi do horáku variča. Po zapálení horáku, by dôsledkom nedokonalého vzplanutia tekutej PB zmesi došlo k výraznému vyšľahnutiu plápolavého plameňa z horáka. Po vyhorení tekutého plynu by sa veľkosť a intenzita plameňa vrátila do pôvodne nastavených hodnôt. Následkom je upchatie trysky (zlé horenie), nadmerné opaľovanie súčastí variča, tvorba popola a väčšie riziko vzniku požiaru (nie je možné ovládať vzniknutý plameň) ! - V priestore, kde je varič v použití, je nutné zaistiť dostatočné vetranie! - Je zakázané používať spotrebič v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou terénu! - Z bezpečnostných dôvodov neupravujte žiadne diely variča! - Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu! - Je zakázané umiestňovať a používať tlakové fľaše s LPG ) a to ani vyprázdnené) v priestoroch pod úrovňou terénu!

Výrobca: Meva

Katalógové číslo: 1421 2153

Dostupnosť: Skladom

Vaša cena vrátane DPH

18,00 €

Pre registrovaných Registrovať

Zľava 3 %

Podobné produkty

MEVA Teplomet Ardent

Nečakajte na jarné slnko, rybársky teplomet pre nárazové zvýšenie teploty v miestnosti. Výkon1,1kW, Hmotnosť:0,8kg,Rozmer225x140x225mm,Spotreba85g/hod, Pripojenie k 2 kg propán-butánovej fľaši Typ:1421 316 (predpokladaná výdrž 23h)nie je v cene.

25,35 €

Produkt bol vložený do košíka